Reviseren

6.1.5 Reviseren

Omschrijving

De schrijver herleest en herziet zijn tekst (het product).

Toelichting

Reviseren betekent dat de schrijver zijn tekst, of delen ervan, opnieuw leest en herziet. De revisies kunnen betrekking hebben op de structuur van de tekst, de inhoud, de formulering, de spelling en de interpunctie. Bij het reviseren reflecteert de schrijver op zijn product. Hij doet dat in ieder geval aan het eind van de schrijfactiviteit, als de tekst klaar is. Maar ook tijdens het schrijven reviseert een goede schrijver voortdurend.

Zie ook

Schrijfproces; schrijfstrategieën; reflecteren op schrijfgedrag; verzorgen; stappenplan stellen; leesstrategieën.