Tekstverwerker en ICT

6.2.8 Tekstverwerker en ICT

Omschrijving

ICT-hulpmiddelen voor het schrijven van teksten.

Toelichting

De computer is niet meer weg te denken bij het schrijven van teksten. Dit geldt zowel voor mensen die beroepshalve veel schrijven als voor het stelonderwijs. In het stelonderwijs kan de computer onder meer de volgende functies vervullen:

Communicatiemiddel
Door het toepassen van e-mail krijgt corresponderen een veel directer en dynamischer karakter. Dat vergroot de functionele toepassingen van het schrijven van teksten aanmerkelijk.

Tekstverwerker
De computer kan als technisch hulpmiddel worden ingezet als vervanger van pen en papier. Een tekstverwerker kan het structureren, verzorgen en opmaken van teksten effectief ondersteunen. De tekstverwerker geeft de leerling de mogelijkheid zijn eigen tekst op spelfouten te controleren. De tekstverwerker kan met name worden benut bij het uitvoeren van de stappen schrijven – tekstbespreking – herschrijven. Verbeteringen van de (klad)tekstversie zijn snel en makkelijk in te voeren, zonder dat de tekst helemaal opnieuw moet worden geschreven.

Didactische ondersteuning.
Gekoppeld aan een tekstverwerking kan bepaalde educatieve software de leraar ondersteunen in zijn stelonderwijs. Een voorbeeld hiervan is het TiO-programma Schrijven. Daarin schrijven leerlingen hun eigen teksten, gebruikmakend van allerlei schrijfgereedschappen. Doel van het programma is dat leerlingen een reflectieve houding ontwikkelen tegenover hun eigen teksten.

Zie ook

Schrijven en de computer; verzorgen; reflecteren op schrijfgedrag.