Schrijven en de computer

6.3.5 Schrijven en de computer

Omschrijving

De invloed van computergebruik op schrijven en schrijfvaardigheid.

Toelichting

De computer is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden in onze samenleving. Internet heeft allerlei papieren dragers verdrongen als informatiebron en we corresponderen niet meer via de post maar via e-mail en korte berichten op de mobiele telefoon. De tekstverwerker is ons belangrijkste gereedschap voor het schrijven van teksten. Dit heeft gevolgen voor de schrijver en de schrijfvaardigheid. We noemen een paar opvallende verschijnselen, zonder volledigheid te pretenderen:

De tekstverwerker als gereedschap
De tekstverwerker ondersteunt het schrijven van teksten op velerlei manieren: een tekst is eenvoudig te verbeteren, hulp bij het structureren en opmaken, spellingcontrole, enzovoort.

Nieuwe schrijfstrategieën
Door de mogelijkheden van de tekstverwerker ontwikkelen schrijvers een nieuwe aanpak of strategie voor hun schrijfwerk. Het is makkelijker om vertellend schrijven en denkend schrijven met elkaar te combineren en in elkaar te laten opgaan.

Nieuwe tekstsoorten
Nieuwe communicatievormen als e-mail en sms brengen ook nieuwe taalvormen met zich mee. Een tekstsoort die zich kenmerkt door afkortingen, gebruik van andere tekens naast letters en meer gelijkenis met spreektaal. Sommige mensen vrezen dat deze tekstsoort leidt tot verloedering van het Nederlands.

Gepubliceerde teksten op het internet
Het internet in combinatie met de tekstverwerker zorgt ervoor dat iedereen (ook de beginnende schrijver) beschikt over een onuitputtelijke bron van tekstmateriaal dat hij via kopiëren, knippen en plakken kan gebruiken als eigen tekst.

Zie ook

Schrijfstrategieën; tekstverwerker en ICT; tekstsoorten.