Stellen in interactief taalonderwijs

6.4.4 Stellen in interactief taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van stellen binnen de opvatting van interactief taalonderwijs.

Toelichting

In interactief taalonderwijs wordt taalleren bevorderd door de sociale, betekenisvolle en strategische aspecten in het onderwijs met elkaar te verbinden. Stelonderwijs is betekenisvol als leerlingen leren schrijven in een rijke en realistische communicatieve situatie. Dit sluit nauw aan bij communicatief taalonderwijs.
Stelonderwijs is strategisch als leerlingen leren hoe ze het schrijfproces moeten aanpakken; dit sluit nauw aan bij strategisch taalonderwijs.
Stelonderwijs is sociaal als er bijzondere aandacht is voor de interactie tussen de leraar en de leerling over zowel de tekst (product) als de wijze waarop de tekst tot stand komt (proces). Die interactie vindt zowel tijdens als na het schrijven plaats in de zogenoemde tekstbespreking. Naast leraar-leerlinginteractie over de tekst is er binnen interactief taalonderwijs ook ruimte voor interactie tussen leerlingen onderling over de geschreven teksten; leerlingen reageren op de tekst van een medeleerling (peer respons).

Vanuit de opvatting interactief taalonderwijs zijn er voor verschillende leerlijnen (domeinen van taalonderwijs) tussendoelen geformuleerd. Eén van die leerlijnen is Strategisch schrijven. De tussendoelen hebben betrekking op alle mogelijke aspecten van het schrijfproces, zoals het verzamelen van informatie in bronnen, het verwoorden van gedachten en het correct spellen.

Zie ook

Stellen in communicatief taalonderwijs; stellen in strategisch taalonderwijs;tekstbespreking; leerlijnen stellen.