Leerlijnen stellen

6.2.12 Leerlijnen stellen

Omschrijving

De lijn waarin, door de leerjaren heen, de verschillende leerstofonderdelen van stellen aan bod komen.

Toelichting

SLO, Tussendoelen en Leerlijnen (www.tule.nl)
De SLO heeft een leerlijn stellen geformuleerd op basis van de kerndoelen. Onder kerndoel 5 (de leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven) worden leerlijnen geschetst op basis van soorten teksten, schrijfdoelen, vorm, inhoud en aanpak.

Expertisecentrum Nederlands
Het Expertisecentrum Nederlands formuleerde tussendoelen en leerlijnen gevorderde geletterdheid voor groep 4 tot en met 8 (Aarnoutse & Verhoeven 2003). Voor de leerlijn Strategisch schrijven in de bovenbouw (groep 7 en 8) luiden de tussendoelen als volgt:
- De kinderen schrijven allerlei soorten teksten, waaronder verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve teksten.
- Ze herkennen en gebruiken enkele kenmerken van verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve teksten.
- Ze stellen het schrijfdoel en lezerspubliek van tevoren vast.
- Ze verzamelen informatie uit verschillende soorten bronnen.
- Ze ordenen vooraf de gevonden informatie.
- Ze kiezen de juiste woorden en formuleren hun gedachten en gevoelens in enkelvoudige en samengestelde zinnen.
- Ze schrijven langere teksten met de juiste spelling en interpunctie.
- Ze besteden aandacht aan de vormgeving en de lay-out.
- Ze lezen hun geschreven tekst na en reviseren die zelfstandig.
- Ze reflecteren op het schrijfproduct en op het schrijfproces.
Voor de middenbouw (groep 4,5,6) is een vergelijkbare lijst gemaakt.

Zie ook

Criteria leerstofordening stellen; schrijfstrategieƫn; tekstsoorten; formuleren.