Leren door schrijven

6.4.12 Leren door schrijven

Omschrijving

Schrijven inzetten als instrument om te leren.

Toelichting

Een voor de hand liggende functie van het schrijven van een tekst is het overbrengen van een boodschap aan de lezer. Je laat bijvoorbeeld met een e-mailbericht aan je vriendin weten dat je een fijn weekend hebt gehad. Naast deze communicatieve functie heeft schrijven ook een zogenoemde conceptualiserende functie. Door het schrijven van een tekst probeer je greep te krijgen op de werkelijkheid: je benoemt zaken, je legt relaties, doet voorspellingen, enzovoort. Juist deze conceptualiserende functie van schrijven kan in een onderwijssituatie worden ingezet als hulpmiddel, als instrument om te leren. Ook opdrachten vrij schrijven (creatief schrijven) kunnen hier zinvol worden ingezet.

We kunnen in het onderwijs (in met name de zaakvakken en wiskunde) leerlingen teksten laten schrijven met de bedoeling dat ze door dat schrijven meer greep krijgen op de inhoud van een bepaald vak. In dat geval gaat het niet alleen om het schriftelijk reproduceren van kennis, maar om het schriftelijk produceren van kennis die voor de schrijver/leerling nieuw is. Daarvoor is het nodig dat leerlingen de strategie van het denkend schrijven (knowledge transforming strategy) kunnen hanteren.

Zie ook

Functies van schrijven; schrijfstrategieƫn; schrijftaken in het onderwijs.