Schrijftaken in het onderwijs

6.4.11 Schrijftaken in het onderwijs

Omschrijving

De rol van stellen in het hele basisonderwijs.

Toelichting

Leerlingen leren teksten schrijven in lessen die daar speciaal voor zijn bedoeld. Voor het toepassen en oefenen van die vaardigheid zijn er in de rest van het onderwijs volop mogelijkheden. Bij veel vak- en vormingsgebieden verwerken leerlingen de leerstof aan de hand van schrijftaken. Voorbeelden:
- Naar aanleiding van een proefje bij natuuronderwijs schrijven de leerlingen een verslag.
- Bij het onderwerp Middeleeuwen in de geschiedenisles zoeken leerlingen op internet informatie op waarover ze een werkstuk schrijven.
- Bij aardrijkskunde presenteert een leerling zijn buurt aan de rest van de groep; hij doet dat aan de hand van geschreven aantekeningen.

Bij het geven van schrijftaken in andere vakken snijdt het mes aan twee kanten. Als leerlingen het stellen goed onder de knie hebben, komt dat het leren van dat andere vak ten goede. En doordat er bij andere vakken schrijftaken worden gegeven, krijgen leerlingen meer kansen om het schrijven van teksten te oefenen. De leraar moet er dan wel voor zorgen dat de aanpak uit de stellessen, bijvoorbeeld in de vorm van een stappenplan, ook wordt gebruikt bij het schrijven in andere vakken.

Zie ook

Verzamelen, selecteren en ordenen inhoud; stappenplan stellen; begrijpend lezen in wereldoriƫntatie; begrijpend lezen in rekenonderwijs.