Vrij lezen

7.2.6 Vrij lezen

Omschrijving

Zelfstandig, individueel lezen door leerlingen van zelfgekozen boeken op een in het lesrooster opgenomen tijdstip.

Toelichting

Vrij lezen heeft een positief effect op het leesgedrag, omdat leerlingen hun eigen boeken mogen kiezen en er geen verplichtingen aan vastzitten. Ideaal is het om elke dag een vast tijdstip te reserveren voor vrij lezen, bijvoorbeeld na de pauze een kwartier tot een half uur. Ook de leraar leest zelf een boek en laat daarmee zien dat lezen leuk is. Het is van belang dat er in de klas een aantrekkelijke leesomgeving wordt ingericht en dat de leraar kennis heeft van jeugdboeken en weet welke boeken hij zijn leerlingen kan aanraden.

Zie ook

Modeling bij jeugdliteratuur; leesomgeving; boekpromotie.