Leerlijnen jeugdliteratuur

7.2.12 Leerlijnen jeugdliteratuur

Omschrijving

De lijn, waarin door de leerjaren heen, de verschillende genres binnen jeugdliteratuur aan bod komen.

Toelichting

SLO, Tussendoelen en Leerlijnen (www.tule.nl)
Kerndoel 9 heeft betrekking op leesplezier: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. De leerlijn wordt geordend naar ‘aanbod van teksten’ en naar ‘leesplezier’.

- aanbod van teksten
Dit is een ordening naar leeftijd en bijbehorende voorkeuren voor teksten. In groep 1/2 betekent dit dat genres als avonturenverhalen, realistische verhalen, detectiveverhalen, griezelverhalen en dierenverhalen worden aangeboden. In groep 3/4 komen hierbij: historische verhalen en sprookjes. In groep 5 en 6 worden bovendien humoristische verhalen en verhalen over andere culturen aangeboden en in groep 7 en 8 volgt nog sciencefiction. Hier is dus sprake van een stapeling van genres.

- leesplezier
In groep 1/2 wordt vanaf het doel ‘plezier in voorgelezen worden’ toegewerkt naar ‘het ontwikkelen van een literaire smaak’ (vanaf groep 3/4). Dit betekent dat in groep 1/2 wordt voorgelezen uit verhalende prentenboeken, voorleesboeken, boeken met rijmpjes, versjes, dichtbundels en informatieve prentenboeken. In groep 3/4 komen daarbij: informatieve boeken, serieboeken, stripboeken en verhalenboeken om zelf te lezen. In groep 5/6 en in groep 7/8 wordt gesproken over boeken ‘passend bij deze leeftijd’.

Zie ook

Leesplezier; criteria leerstofordening jeugdliteratuur; literaire smaak.