Interculturele jeugdliteratuur

7.4.5 Interculturele jeugdliteratuur

Omschrijving

Verhalen die zich afspelen in andere culturen.

Toelichting

Voor lezers is het prettig om zichzelf te herkennen in een verhaal, dus in de personages, de thematiek, de handeling, de motieven, de ruimte en de tijd. Dat betekent dat het voor lezers die uit een andere cultuur komen zeer plezierig is om zich te kunnen herkennen in boeken uit hun eigen cultuur. Andersom is het voor leerlingen met een Nederlandse culturele achtergrond zinvol om via jeugdboeken in aanraking te komen met andere culturen binnen de Nederlandse samenleving.
Na 1990 zijn er steeds meer boeken verschenen over andere culturen, maar ook boeken waarin migrantenkinderen er gewoon bijhoren en waarin multiculturele klassen heel gewoon zijn.
In prentenboeken en in illustraties in jeugdboeken zien we dezelfde tendens: migrantenkinderen horen gewoon in een Nederlandse klas.

Zie ook

Leesplezier; leesomgeving; begeleiden tekstkeuze; taalheterogene groepen algemeen.