Modeling bij taalbeschouwing

8.2.4 Modeling bij taalbeschouwing

Omschrijving

De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.

Toelichting

Modeling is een belangrijke leerkrachtvaardigheid bij strategisch taalonderwijs.
Het houdt in dat de leraar bepaalde denkprocessen hardop voordoet. Zo worden die veelal impliciete en daardoor onzichtbare vaardigheden voor de leerlingen verduidelijkt. De leraar fungeert als een model voor de leerlingen.
Modeling kan in bijna alle domeinen van taalonderwijs worden ingezet: mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen, jeugdliteratuur en taalbeschouwing.

Voorbeeld taalbeschouwing.
Bij modeling in alle domeinen laat de leraar vaak hardop denkend de inzet van zijn kennis van taal zien. In die zin geeft hij als taalbeschouwer al het goede voorbeeld. Door taalbeschouwingsstrategieën hardop denkend te concretiseren, ondersteunt de leraar het beschouwen van taal bij de leerlingen. De leraar kan voor het leren manipuleren van taal bijvoorbeeld zeggen: “Doe jij de deur eens dicht! Oh nee, dat klinkt niet aardig en dan doe je het misschien niet zo graag. Hoe kan ik het nog meer zeggen? Wil je de deur even dicht doen? Zou je zo vriendelijk willen zijn om de deur te sluiten? Zou u alstublieft de toegang van dit lokaal kunnen vergrendelen?”

Voorbeeld stellen
Door de denkprocessen die optreden bij het schrijven van een tekst hardop voor te doen, ondersteunt de leraar het schrijven van de leerlingen. De leraar brengt bijvoorbeeld zijn gedachten onder woorden als hij een brief aan de burgemeester begint: “Wat zet ik er ook al weer boven? Beste burgemeester? Lieve burgemeester? Nee, dat klinkt niet goed. De burgemeester is een belangrijk iemand, dus geachte burgemeester.”

Zie ook

Didactiseren van taalverschijnselen; leesstrategieën; schrijfstrategieën; opvattingen taalonderwijs algemeen.