Correct spellen

9.2.1 Correct spellen

Omschrijving

De leraar geeft het goede voorbeeld door de woorden altijd correct te spellen.

Toelichting

Bij het geven van taalonderwijs in het algemeen, en in het bijzonder tijdens de spellinglessen, laat de leraar zien hoe het moet. Het belang van correcte spelling moet aan de leerlingen worden voorgeleefd. In het schriftelijk materiaal dat aan de leerlingen wordt gepresenteerd (zowel op het bord als op papier), mogen geen spellingfouten zitten. Een leraar dient daar alert op te zijn. Bij twijfel raadpleegt de leraar altijd een geschikt hulpmiddel voor correcte spelling.
Een leraar die zelf aandacht besteedt aan correct spellen, draagt bij aan een positieve spellingattitude van zijn leerlingen.

Zie ook

Correcte spelling en maatschappelijke status; hulpmiddelen correcte spelling; spellingattitude.