Hulpmiddelen correcte spelling

9.1.3 Hulpmiddelen correcte spelling

Omschrijving

Hulpmiddelen die iemand tijdens of na het schrijven gebruikt om tot de juiste schrijfwijze van woorden te komen.

Toelichting

In de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) kun je opzoeken hoe woorden correct worden gespeld. Het is een woordenboek dat alleen de schrijfwijze van de woorden weergeeft en dus geen betekenissen, afleidingen en voorbeeldzinnen.
Schrijf je een tekst op de computer met een tekstverwerkingsprogramma, dan kun je de hulp inroepen van de zogenoemde ‘spellingchecker’. Dat is een programma dat de spelling van de geschreven tekst controleert en suggesties geeft voor de juiste schrijfwijze.

Zie ook

Dictee; foutencategorieën; tekstverwerker en ICT; schrijven en de computer; principes Nederlandse spelling.