Correcte spelling en maatschappelijke status

9.3.3 Correcte spelling en maatschappelijke status

Omschrijving

De correcte spelling als toetssteen voor iemands maatschappelijke status.

Toelichting

In het geheel van het taalonderwijs is spelling één van de negen domeinen. Kijk je naar de plaats van spelling in het geheel van taalvaardigheden en taalkennis waarover iemand beschikt, dan kun je vaststellen dat het gaat om een klein onderdeel (verzorging) van de vaardigheid stellen.
Ondanks deze bescheiden plaats van spelling in het geheel van taalvaardigheid staat spelling in het middelpunt van de maatschappelijke aandacht en discussie. Een paar voorbeelden ter illustratie:
- De enorme aandacht voor het Groot Dictee van de Nederlandse Taal. Het programma is al meer dan tien jaar elk jaar op televisie, met een keur aan bekende, beschaafde en gestudeerde Nederlanders en Vlamingen.
- Populaire televisiespelletjes over taal gaan bijna uitsluitend over spelling, denk aan Lingo en Tien voor Taal.
- In de discussie over de (gebrekkige) taalvaardigheid van aanstaande leraren gaat het meestal over spellingvaardigheid. Met name die spellingvaardigheid wordt bij binnenkomst op de pabo getoetst.

De gemiddelde Nederlander lijkt, daarin gesteund door de media, taalvaardigheid vooral te associëren met spelling. En in het verlengde daarvan wordt correct kunnen spellen in verband gebracht met allerlei aspecten van maatschappelijke status: een goede speller is taalvaardig, beschaafd, intelligent, enzovoort.

Zie ook

Verzorgen; spellingattitude; spellinghervorming; communicatieve competentie.