Analyseren van spelfouten

9.2.4 Analyseren van spelfouten

Omschrijving

Het indelen van spelfouten in categorieën om vervolgens de juiste didactische aanpak vast te stellen.

Toelichting

Bij het analyseren van spelfouten kunnen de volgende stappen onderscheiden worden (Huizenga 2003):
- vaststellen van de fouten;
- registreren van de fouten met behulp van een foutenrooster;
- analyseren van de fouten: klassikale of individuele fouten; soorten fouten; analyse van gewenste spellingstrategie of de gewenste instructie;
- remediëring.

Het doel van een foutenanalyse is inzicht te krijgen in de oorzaak van de spelfouten en aanknopingspunten te vinden voor het geven van hulp. Uit de analyse kan bijvoorbeeld blijken dat een aantal leerlingen veel moeite heeft met de verdubbelingsregel: ze schrijven peten in plaats van petten, joken in plaats van jokken enzovoort. Voor die leerlingen is het zinvol extra instructie te geven over het correct toepassen van de verdubbelingsregel.

Zie ook

Foutencategorieën; principes Nederlandse spelling; spellingstrategieën.