Spellingtoetsen

9.2.8 Spellingtoetsen

Omschrijving

Een toets om de spellingvaardigheid van leerlingen vast te stellen.

Toelichting

De meest gehanteerde toetsvorm is het dictee. Daarnaast kunnen ook invuloefeningen of meerkeuzevragen worden gebruikt.
De volgende soorten (toets)dictees worden onderscheiden:
- signaleringsdictee: woorden van verschillende spellingcategorieën worden getoetst;
- diagnosticeringsdictee: er wordt gecontroleerd of een bepaalde spellingcategorie wordt beheerst;
- controledictee: als de leerlingen gedurende een bepaalde periode hebben geoefend op bepaalde spellingcategorieën, meestal in de vorm van een woordpakket, wordt gecontroleerd of ze die categorieën ook daadwerkelijk beheersen.

Iedere spellingmethode hanteert eigen spellingtoetsen. Daarnaast bestaan er niet-methodegebonden toetsen, zoals van Cito en het PI-dictee:
- Cito heeft spellingtoetsen in zijn leerlingvolgsysteem: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid (SVS). Zo is de SVS-1 voor groep 3 en 4 een toets van 176 woorden, gegroepeerd in negen dictees. De woorden zijn geordend van makkelijk naar moeilijk.
- Het PI-dictee bestaat uit 135 zelfstandig naamwoorden, verdeeld over negen blokken, en afkomstig uit verschillende spellingcategorieën. Deze toets wordt meestal ingezet bij zwakke spellers.

Zie ook

Dictee; foutencategorieën; analyseren van spelfouten.