Spellinghervorming

9.3.4 Spellinghervorming

Omschrijving

De door de overheid vastgestelde wijzigingen van de Nederlandse spelling.

Toelichting

Onze spelling is redelijk ingewikkeld, met veel regels en uitzonderingen. Het hoofdprincipe, namelijk dat je een woord opschrijft zoals je het uitspreekt, gaat voor veel woorden niet op. Er wordt dan ook regelmatig gediscussieerd over vereenvoudiging van de spelling. Die vereenvoudiging is dan met name gewenst voor leerlingen die het spellingsysteem (als schrijver) onder de knie moeten krijgen. Vanuit het standpunt van de lezer is er nauwelijks iets op ons spellingsysteem aan te merken.

De correcte spelling van het Nederlands is te vinden in het Groene Boekje (De Woordenlijst van de Nederlandse Taal) van de Nederlandse Taalunie. De spellinghervorming van 1995 heeft veel weerstand gewekt en op een vervolghervorming in 2005 is veel protest gekomen. Zo is in februari 2005 het idee gelanceerd een alternatieve spelling uit te geven, het zogenaamde Witte boekje. Dit is in augustus 2006 verschenen met steun van het Genootschap Onze Taal. Het onderwijs zal zich blijven houden aan de spelling zoals het Groene Boekje uit 2005 die voorschrijft. Sommige media maken gebruik van het Witte boekje.

Zie ook

Principes Nederlandse spelling; spellingattitude; hulpmiddelen correcte spelling.