In bijVoorbeeld (Van der Leeuw e.a., Coutinho 2011) vind je handige controlelijsten die je kunnen helpen om tot een goed ontwerp van een taalbeschouwingsles te komen.

Ook vind je er voorbeelden van lessen die zijn opgezet volgens de didactische modellen van ‘de Lus’ en het ‘BVBT-model’.

 

   

 

 

 

In Taalbeschouwing (Huizenga, Noordhoff uitgevers BV 2009) is een basislesmodel voor taalbeschouwing opgenomen, met alle mogelijke aandachtspunten bij voorbereiding en uitvoering van een taalbeschouwingsactiviteit.