Platform Taaldidactiek

De kennisbasis Nederlands voor de Pabo is het taaldidactisch begrippenapparaat waar de basisschoolleerkracht mee werkt. In de kennisbasis noemen we de begrippen kenniselementen.
In de kennisbasis is het taalonderwijs in de basisschool onderverdeeld in negen domeinen. Per domein zijn de meest relevante kenniselementen opgenomen in een tabel met vier kwadranten: het klaverblad.
Dit platform is tot stand gekomen dankzij de stimuleringsregeling ‘Krachtig Meesterschap’ in samenwerking met HAN Pabo Groenewoud Nijmegen, de Pabo Hogeschool Rotterdam en de Katholieke Pabo Zwolle.