Mondelinge taalvaardigheid en jeugdliteratuur

1.4.8; 7.4.7 Mondelinge taalvaardigheid en jeugdliteratuur

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen mondelinge taalvaardigheid en jeugdliteratuur; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijs in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Bij het lezen van jeugdliteratuur staat het leesplezier voorop. Dat betekent dat het praten over leeservaringen een centrale plaats inneemt. Leerlingen delen hun enthousiasme over een boek of een auteur, praten over de moeilijkheden en onduidelijkheden die ze tegenkwamen en ontdekken literaire patronen zoals personages, gebeurtenis, herhalingen, motieven en symbolen. De mondelinge taalvaardigheid speelt een belangrijke rol. Enthousiasme over een bepaald boek zal de mondelinge taalvaardigheid versterken en vergemakkelijkt daarmee deelname aan een gesprek.

Zie ook

Leesplezier; leesomgeving; mondelinge taalactiviteiten; gesprekssituaties.