Woordenschat en schoolsucces

2.3.6 Woordenschat en schoolsucces

Omschrijving

Een voldoende uitgebreide woordenschat is voorwaardelijk voor schoolsucces.

Toelichting

Een uitgebreide woordenschat is een belangrijke basis voor schoolsucces.
Het maakt dat nieuwe kennis gemakkelijker wordt verworven, omdat het gekoppeld kan worden aan al bestaande kennis.
Het is bekend dat een geringe woordenschat de belangrijkste oorzaak is van de uitval bij begrijpend lezen. Uiteraard heeft dit ook consequenties voor de leerinhouden van bijvoorbeeld wereldoriƫntatie of van rekenen. Vooral voor meertalige of taalzwakke leerlingen kan een beperkte woordenschat een struikelblok vormen. Vaak kunnen zij zich wel redden in alledaagse situaties (Dagelijkse Algemeen Taalgebruik), maar hebben zij problemen met vaktaal en met schooltaal (Cognitieve Academische Taalvaardigheid).
Ook biedt een grote woordenschat voordelen bij het proces van aanvankelijk lezen. De te verklanken woorden worden immers al gekend, wat de directe woordherkenning vergemakkelijkt.
De afgelopen jaren is het belang van een grote woordenschat voor schoolsucces benadrukt en is er een groeiende aandacht voor woordenschatontwikkeling in het primair onderwijs.

Zie ook

Woordenschatopbouw; woordenschat en begrijpend lezen; woordenschatontwikkeling in een tweede taal; woordenschatontwikkeling bij taalzwakke leerlingen.