Beginnende geletterdheid en taalachterstand

3.4.5 Beginnende geletterdheid en taalachterstand

Omschrijving

Het achterblijven van de ontwikkeling van geletterdheid bij leerlingen uit achterstandssituaties.

Toelichting

Leerlingen die afkomstig zijn uit achterstandssituaties komen op twee fronten met minder bagage het basisonderwijs binnen dan de gemiddelde leerling.
In de eerste plaats zijn hun mondelinge taalvaardigheid en hun woordenschat relatief beperkt. Dit zal hen in het algemeen parten spelen in het leesonderwijs. Heel specifiek kan het problemen opleveren wanneer een leerling bijvoorbeeld het woord geit niet kent. Het is dan niet goed mogelijk dit woord te leren lezen. In methoden voor aanvankelijk lezen wordt daar zo veel mogelijk rekening mee gehouden door woorden te kiezen die behoren tot de basiswoordenschat, waarvan je zou mogen verwachten dat leerlingen die tot hun beschikking hebben.
Daarnaast hebben deze kinderen van huis uit veel minder ervaring met geschreven taal; thuis wordt weinig gelezen en geschreven. Veel kleuters hebben de functies van geschreven taal al ontdekt wanneer ze de basisschool binnenkomen. Kinderen uit achterstandssituaties hebben de fase van ontluikende geletterdheid vaak nog niet doorlopen.

Zie ook

Thuissituatie en geletterdheid;taalachterstand; woordenschatontwikkeling bij taalzwakke kinderen; woordenschatontwikkeling in een tweede taal; ontluikende geletterdheid.