Voortgezet technisch lezen en jeugdliteratuur

4.4.9; 7.4.6  Voortgezet technisch lezen en jeugdliteratuur

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen voortgezet technisch lezen en jeugdliteratuur; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijs in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Het leren lezen verloopt niet bij alle leerlingen even vlot. Juist leerlingen bij wie het lezen moeizaam verloopt, zijn gebaat bij een leraar die boeken kan adviseren die passen bij de belangstelling en het niveau van de leerling. De leerling die geïnteresseerd is in slangen, zal gemotiveerd zijn boeken over slangen te lezen en is daarmee intrinsiek gemotiveerd. Leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn, zullen lezen ervaren als een sleutelactiviteit voor communicatie en kennisverwerving en zullen gestimuleerd worden in hun leesontwikkeling.
De methode Tekstverwerken. Voortgezet technisch lezen bevat een leerlijn leesbevordering.

Zie ook

Leesplezier; begeleiden tekstkeuze; leesmotivatie; kiezen van teksten.