Verzamelen, selecteren en ordenen van inhoud

6.1.2 Verzamelen, selecteren en ordenen van inhoud

Omschrijving

De schrijver bepaalt de inhoud van zijn tekst. Daarbij put hij uit zijn eigen kennis over het onderwerp en eventueel uit andere bronnen.

Toelichting

Een geschreven tekst gaat altijd ergens over, een tekst heeft een onderwerp. Om over een onderwerp te kunnen schrijven, raadpleegt de schrijver zijn geheugen: wat weet hij ervan? Bovendien kan hij andere bronnen erbij pakken, zoals andere geschreven teksten of internet of personen die hij vragen kan stellen. Uit de beschikbare bronnen over het gekozen onderwerp selecteert de schrijver inhouden voor zijn eigen tekst. Ten slotte moet hij de geselecteerde inhouden ordenen: in groepjes bij elkaar zetten of in een bepaalde volgorde zetten.

Zie ook

Schrijfproces; stappenplan stellen; structureren; leesstrategieën; schrijfstrategieën.