Criteria leerstofordening spelling

9.2.10 Criteria leerstofordening spelling

Omschrijving

Manieren om de leerstof van het spellingonderwijs te ordenen en in tijd (door de schooljaren heen) aan bod te laten komen.

Toelichting

Bij het bepalen en ordenen van de leerstof voor spellingonderwijs kunnen de volgende criteria worden gehanteerd (Huizenga 2003):

Frequentie van woorden
Het is verspilde energie om de spelling van woorden aan te leren die leerlingen maar zelden zullen schrijven, zoals monniken. Het is efficiënter om veel voorkomende woorden aan te leren.

Moeilijkheid van woorden
Het spellingonderwijs start niet met moeilijke woorden als carrière en hopelijk, maar na verloop van tijd verdienen ze wel extra aandacht.

Spellingcategorieën
Een groep woorden met dezelfde spellingmoeilijkheid. Voordelen hiervan zijn: als één spellingcategorie in een spellingles centraal staat, kunnen leerlingen gerichter oefenen; spellingcategorieën structureren de leerstof, vooral van belang voor leerlingen met spellingproblemen.

Een ander type leerstofordening hangt samen met de specifieke onderdelen van het spellingsysteem (Aarnoutse & Verhoeven 2003):
- aanleren van spellingpatronen binnen de groep onveranderlijke woorden;
- aanleren van werkwoordspelling;
- inslijpen van leenwoorden;
- leren toepassen van leestekens;
- aanleren van strategieën voor zelfcorrectie.

Zie ook

Spellingcategorieën; werkwoordspelling; interpunctie; spellingattitude; leerlijnen spelling.