Spelling in strategisch taalonderwijs

9.4.3 Spelling in strategisch taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van spelling binnen de opvatting van strategisch taalonderwijs.

Toelichting

Kenmerkend voor strategisch taalonderwijs is dat leerlingen zich bewust worden van strategieën binnen complexe communicatieve taaltaken, zoals begrijpend lezen en stellen. In twee opzichten kan spellingonderwijs bij deze opvatting aansluiten:
- Als specifiek onderdeel van stellen. Het schrijven van een tekst is een complexe communicatieve taaltaak. Binnen strategisch schrijfonderwijs maken we leerlingen bewust van die complexiteit door afzonderlijke vaardigheden of stappen in het schrijfproces te expliciteren. Eén zo’n stap is de verzorging van de tekst. Spellingonderwijs is erop gericht dat leerlingen bewust aandacht besteden aan de tekstverzorging, waaronder de spelling.
- Als aanpak binnen spelling. Spelling is op zichzelf geen complexe communicatieve taaltaak. Niettemin is er binnen het spellingonderwijs toenemende aandacht voor strategieën. Leerlingen leren verschillende soorten woorden te onderscheiden (luisterwoorden, weetwoorden, regelwoorden) en bij elk van die soorten is het handig een bepaalde aanpak te hanteren om tot de juiste schrijfwijze te komen.

Zie ook

Schrijfstrategieën; spellingattitude; spellingstrategieën; strategiegerichte oefeningen.