Spellingonderwijs aan taalzwakke leerlingen

9.4.5 Spellingonderwijs aan taalzwakke leerlingen

Omschrijving

Bijzondere maatregelen voor het onderwijs aan spellingzwakke leerlingen.

Toelichting

De verschillen tussen spellingzwakke leerlingen zijn groot, de oorzaken van spellingproblemen zijn divers. Voor spellingzwakke leerlingen zijn er verschillende kenmerken te onderscheiden. Een aantal voorbeelden:
- Ze herkennen geen regelmatigheden in woorden (spellingcategorieën).
- Ze hebben moeite met het generaliseren van regels.
- Ze maken niet flexibel gebruik van verschillende spellingstrategieën.
- Ze hebben een vertraagde taalontwikkeling (articuleren, fonemisch bewustzijn, woordenschat, enzovoort).
- Ze hebben problemen met auditieve en visuele vaardigheden.

Voor de hulp aan spellingzwakke leerlingen onderscheidt Huizenga (2003) de volgende uitgangspunten:
1. Spellingcategorieën kunnen het best worden aangeleerd aan de hand van een klein aantal woorden.
2. De spelling van een woord moet op een veelzijdige manier worden aangeleerd.
3. Spellingcategorieën moeten gefaseerd worden aangeleerd.
4. Bij het aanleren van woorden moet een vaste werkwijze worden gehanteerd.
5. Er moet een duidelijke indeling in categorieën worden gebruikt.
6. Er moet veel aandacht worden besteed aan de motivatie.
7. Er moet een goede diagnostiek worden gehanteerd die resulteert in een planmatige aanpak van spellingproblemen.

Zie ook

Spellingcategorieën; categoriegerichte oefeningen; analyseren van spelfouten; auditieve vaardigheden; visuele vaardigheden.