Praktijkvoorbeeld jeugdliteratuur: De leeskast (groep 4)

Beschrijving onderwijssituatie

Juf Esther, leerkracht van groep 4, onthult samen met de kinderen de leeskast. Dit is een vitrinekast in de hal van de school. Deze kast wordt afwisselend als ‘kijkkast’ en als leeskast ingericht. Hiermee wil de school vooral werken aan leesbevordering.

In de kast staan allerlei boeken uitgestald. Bijvoorbeeld allemaal poëziebundels, boeken van een bepaalde schrijver of boeken over een bepaald onderwerp. Deze keer gaat de leeskast over de schrijfster Selma Noort.

Kijkvragen

Fragment 1

1.   Welke vragen stelt de leerkracht?

2.   Welk soort leeskasten zijn er al geweest?

Fragment 2

1.   Welke boeken herkennen de kinderen en wat weten ze daarover?

2.   Welke materialen liggen er in de kast?

Fragment 3

1.   Welke activiteiten vinden er in de klas plaats naar aanleiding van de boeken uit de leeskast?

2.   Wat vinden de leerlingen van de leeskast?

Videofragmenten

Fragment 1: Introductie van de leeskast

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Fragment 2: praten over de boeken

Klik hier voor het transcript bij fragment 2.

Fragment 3: interview over de leeskast

Klik hier voor het transcript bij fragment 3.

Materialen

Informatie voor het team over de Leeskast.

Doordenkvragen

Bekijk zo nodig de fragmenten nog een keer.

1.   Met welk doel houdt de leerkracht het gesprek vooraf (fragment 1) over de leeskast?

2.   Wat doet de leerkracht om leerlingen te enthousiasmeren over boeken van deze schrijfster?

3.   Wat vind je van deze manier van leesbevordering?

4.   Wat zouden andere activiteit naar aanleiding van de leeskast kunnen zijn? Hoe zou je dat aanpakken?

5.   Hoe kun je er voor zorgen dat kinderen het enthousiasme rondom de leeskast vasthouden?

Kennisbasis  taaldidactiek

Kennisvragen

1.   Literaire genres zijn teksten die tot dezelfde groep kunnen worden gerekend, Genres kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Welke genre indeling is gebaseerd op de doelstelling van de teksten?

a.    Prentenboeken, informatieve teksten, poëzie

b.    Verhalende teksten en informatieve teksten

c.    Proza, drama, poëzie

 

Klik hier voor het antwoord op vraag 1.

 

 

2.   Eén van de functies van jeugdliteratuur is een creatieve functie. Juist/onjuist

 

Klik hier voor het antwoord op vraag 2.

 

Didactiekvragen

1.   Welke andere vormen van boekpromotie (leesbevordering) kun je bedenken? Wat is de belangrijkste vorm voor boekpromotie?

2.   Wat houdt modeling bij jeugdliteratuur in? Geef een voorbeeld.

In de praktijk

1.   Inventariseer welke boeken de kinderen in jouw stageklas leuk vinden om te lezen. Maak vervolgens een top10-lijst met recente kinderboeken die het meest favoriet zijn bij de kinderen en geef deze lijst aan je mentor als tip voor uitbreiding van de klasse- of schoolbibliotheek.

2.   Onderzoek de leesomgeving in jouw stageklas. Hoe worden kinderen gestimuleerd tot (zelfstandig) lezen? Hoe kun je de leesomgeving optimaliseren?

3.   Verzin enkele boekpromotieactiviteiten voor jouw stageklas. Bedenk hoe je boeken presenteert, hoe je kinderen enthousiasmeert en hoe je dat enthousiasme bij de kinderen vasthoudt. Bespreek de activiteiten met je mentor en kies er samen één uit om uit te voeren in de klas.