Mondeling presenteren

1.1.7 Mondeling presenteren

Omschrijving

De spreker houdt een voordracht in de vorm van een monoloog.

Toelichting

Bij het voorbereiden en uitvoeren van een voordracht spelen dezelfde vaardigheden een rol als bij het voorbereiden en produceren van een schriftelijke tekst. De volgende stappen worden daarbij genomen: oriƫnteren op de inhoud; doel en publiek bepalen; plannen, presenteren; reflecteren op doel en inhoud. Die stappen hoeven niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde genomen te worden.
Naast voorbereiding is tijdens de uitvoering spreektechniek van belang.

Zie ook

Bepalen doel, publiek en tekstsoort; verzamelen, selecteren en ordenen van informatie; formuleren; structureren; reflecteren op schrijfgedrag; reviseren; spreektechniek.