Signaalwoorden

2.1.9 Signaalwoorden

Omschrijving

Woorden die de lezer informatie verschaffen over de taal- en denkrelaties in een tekst.

Toelichting

Er bestaan signaalwoorden die verbanden tussen taal en werkelijkheid aanduiden (morgen, tussentijds), die bepaalde redeneringen ondersteunen (belangrijk, daadwerkelijk), die verbanden tussen alinea's aanduiden (desondanks, niettegenstaande), enzovoort.
In de didactiek van het strategisch begrijpend lezen spelen signaalwoorden een belangrijke rol. Het blijkt van onschatbare waarde wanneer kinderen bedacht zijn op signaalwoorden in een tekst. Meestal verbetert dat het inzicht in de structuur en dus in het begrip van een tekst.
In dit verband worden woorden ook wel verdeeld in inhoudswoorden, zoals zelfstandige naamwoorden en werkwoorden, en functiewoorden, zoals voorzetsels en voegwoorden. De laatste categorie heeft vooral de hier bedoelde signaalfunctie: ze geven immers taal-denkrelaties weer.

Zie ook

Schooltaalwoorden; relaties in teksten; begrijpend lezen in een tweede taal;begrijpend lezen in wereldoriƫntatie; begrijpend lezen in rekenonderwijs.