Kenniselementen Voortgezet technisch lezen

4. Voortgezet technisch lezen

1 Wat: leerinhoud

2 Hoe: domeindidactiek

Leerling als taalgebruiker
1. strategieën technisch lezen 
2. leessnelheid
3. voordrachtsaspecten
4. leesmotivatie

Taalkenmerken 
5. leesteksten
6. niveaubepaling van teksten

Leerkrachtvaardigheden 
1. modeling bij voortgezet technisch lezen 
2. gerichte aanwijzingen bij voortgezet technisch lezen
3. signaleren en analyseren van leesproblemen
4. kiezen van teksten

Onderwijsmiddelen 
5. teksten lezen
6. groeperingsvormen voortgezet technisch lezen
7. strategieoefeningen 
8. voordrachtsoefeningen 
9. methodieken voortgezet technisch lezen

Evaluatie en toetsing 
10. toetsen voortgezet technisch lezen 
11. observatie leesgedrag

Leerstofordening 
12. criteria leerstofordening voortgezet technisch lezen
13. leerlijnen voortgezet technisch lezen

3 Wat/waarom: fundament

4 Hoe/waarom: taaldidactiek en taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond
1. automatisering
2. leesproces
3. dyslexie

Maatschappelijke achtergrond
4. functioneel analfabetisme
5. dyslexie in de samenleving

Opvattingen over taalonderwijs 
1. opvattingen taalonderwijs algemeen 
2. voortgezet technisch lezen in traditioneel taalonderwijs

Taalonderwijs in taalheterogene groepen 
3. taalheterogene groepen algemeen 
4. Mattheuseffect 
5. voordrachtsaspecten en NT2 
6. pre- en reteaching

Samenhang tussen domeinen 
7. voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen 
8. voortgezet technisch lezen en woordenschat 
9.voortgezet technisch lezen en jeugdliteratuur

Samenhang met andere vakken 
10. voortgezet technisch lezen en drama