Kenniselementen Mondelinge taalvaardigheid

1. Mondelinge taalvaardigheid

1 Wat: leerinhoud

2 Hoe: domeindidactiek

Leerling als taalgebruiker
1. luisterdoelen 
2. luistervaardigheid 
3. spreekdoelen
4. spreektechniek 
5. sociale taalfuncties
6. cognitieve taalfuncties 
7. mondeling presenteren 
8. taalgebruiksbewustzijn

Taalkenmerken 
9. gesprekssoorten 
10. gesprekssituaties
11. gesprekspatronen 
12. relaties in teksten

Leerkrachtvaardigheden
1. taalontwikkelende interactievaardigheden 
2. modeling bij mondelinge taalvaardigheid 
3. vragen stellen

Onderwijsmiddelen 
4. mondelinge taalactiviteiten
5. groeperingsvormen mondelinge taalvaardigheid

Evaluatie en toetsing 
6. toetsen mondelinge taalvaardigheid
7. observatie mondelinge taalvaardigheid

Leerstofordening 
8. leerlijnen mondelinge taalvaardigheid

3 Wat/waarom: fundament

4 Hoe/waarom: taaldidactiek en taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond 
1. taalverwerving 
2. taalontwikkelingsfasen 
3. tweedetaalverwerving  
4. functies van taal 
5. communicatieve competentie 
6. cognitieve academische taalvaardigheid

Maatschappelijke achtergrond 
7. taalvariatie 
8. taalachterstand 
9. voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Opvattingen over taalonderwijs 
1. opvattingen taalonderwijs algemeen 
2. mondelinge taalvaardigheid in interactief taalonderwijs

Taalonderwijs in taalheterogene groepen 
3. taalheterogene groepen algemeen
4. taalstimulering

Samenhang tussen domeinen 
5. mondelinge taalvaardigheid en woordenschat
6. mondelinge taalvaardigheid en stellen 
7. mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing 
8. mondelinge taalvaardigheid en jeugdliteratuur
9. mondelinge taalvaardigheid in geïntegreerd taalonderwijs

Samenhang met andere vakken 
10. mondelinge taalvaardigheid in taalontwikkelend vakonderwijs