Kenniselementen Begrijpend lezen

5. Begrijpend lezen

1 Wat: leerinhoud

2 Hoe: domeindidactiek

Leerling als taalgebruiker
1. leesdoel bepalen
2. leesstrategieën 
3. technieken voor informatieverwerking 
4. leesmotivatie
5. reflecteren op leesgedrag

Taalkenmerken
6. leesteksten 
7. tekstsoorten 
8. tekstkenmerken 
9. relaties in teksten 
10. tekstdoelen

Leerkrachtvaardigheden 
1. gerichte aanwijzingen bij begrijpend lezen
2. modeling bij begrijpend lezen
3. kiezen van teksten

Onderwijsmiddelen 
4. vragen bij de tekst 
5. stappenplan begrijpend lezen 
6. didactische modellen begrijpend lezen

Evaluatie en toetsing
7. toetsen begrijpend lezen 
8. observatie leesgedrag

Leerstofordening 
9. criteria leerstofordening begrijpend lezen
10. leerlijnen begrijpend lezen

3 Wat/waarom: fundament

4 Hoe/waarom: taaldidactiek en taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond 
1. informatieverwerking
2. functies van taal
3. tekstbegrip

Maatschappelijke achtergrond 
4. functionele geletterdheid

Opvattingen over taalonderwijs 
1. opvattingen taalonderwijs algemeen 
2. begrijpend lezen in strategisch taalonderwijs 
3. begrijpend lezen in interactief taalonderwijs

Taalonderwijs in taalheterogene groepen 
4. taalheterogene groepen algemeen
5. begrijpend lezen in een tweede taal
6. pre- en reteaching

Samenhang tussen domeinen
7. begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen 
8. begrijpend lezen en woordenschat 
9. begrijpend lezen en stellen
10. begrijpend lezen in geïntegreerd taalonderwijs

Samenhang met andere vakken 
11. begrijpend lezen in wereldoriëntatie
12. begrijpend lezen in rekenonderwijs