Kenniselementen Stellen

6. Stellen

1 Wat: leerinhoud

2 Hoe: domeindidactiek

Leerling als taalgebruiker
1. bepalen doel, publiek en tekstsoort 
2. verzamelen, selecteren en ordenen inhoud
3. structureren 
4. formuleren 
5. reviseren
6. verzorgen
7. reflecteren op schrijfgedrag

Taalkenmerken 
8. geschreven tekst 
9. tekstsoorten 
10. tekstkenmerken 
11. tekstdoelen
12. relaties in teksten

Leerkrachtvaardigheden
1. schrijfopdrachten formuleren
2. gerichte aanwijzingen bij stellen 
3. modeling bij stellen 
4. tekstbespreking

Onderwijsmiddelen
5. stappenplan stellen 
6. voorbeeldteksten
7. didactisch model stelles 
8. tekstverwerker en ICT

Evaluatie en toetsing 
9. beoordelen van teksten
10. portfolio

Leerstofordening 
11. criteria leerstofordening stellen
12. leerlijnen stellen

3 Wat/waarom: fundament

4 Hoe/waarom: taaldidactiek en taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond 
1. functies van schrijven 
2. schrijfproces 
3. schrijfstrategieën

Maatschappelijke achtergrond 
4. functionele geletterdheid 
5. schrijven en de computer

Opvattingen over taalonderwijs 
1. opvattingen taalonderwijs algemeen
2. stellen in communicatief taalonderwijs
3. stellen in strategisch taalonderwijs 
4. stellen in interactief taalonderwijs

Taalonderwijs in taalheterogene groepen 
5. taalheterogene groepen algemeen
6. stelonderwijs aan taalzwakke leerlingen

Samenhang tussen domeinen 
7. stellen en mondelinge taalvaardigheid 
8. stellen en begrijpend lezen 
9. stellen en spelling 
10. stellen in geïntegreerd taalonderwijs

Samenhang met andere vakken 
11. schrijftaken in het onderwijs 
12. leren door schrijven